(Svenska) The Sustanable Woman undersöker hållbarheten, livet och drömmarna på Solsidan

The Sustanable Woman undersöker hållbarheten, livet och drömmarna på Solsidan
del 1: pilot, del 2: fortsättning av projektet

| ÅR : 2016 – 2017 | TEKNIK : Process och dialogorienterat projekt och performativa handlingar|
| TID: del 1 – 2mån, del 2 – 4mån
|

Projektet genomförs i samarbete med socialtjänsten i Skövde och Skövde konstmuseum.
Deltagarna i projektet är djuren på solsidan – unga vuxna med psykisk ohälsa.

Vi möts på en träffpunkt i Skövde för att dela erfarenheter och lyfta tankar kring psykisk ohälsa, kring arbete/arbetsförmåga och mänskligt värde – i en samtid där arbetslinje och ekonomisk tillväxt är rådande. Vi samtalar, diskuterar, undersöker och gestaltar konstnärligt; de egna berättelserna och samhällets (anhöriga, främlingar, myndigheter och politiker) syn på och bemötande av personer med psykisk ohälsa.

Första delen av projektet ledde till kortfilmen Djur är också människor.
Andra delen bygger på samma arbetsmetod som del 1 och har som målsättning att bli en bok med samlade tankar och gestaltningar.