(Svenska) Undervisning, workshops, föreläsningar

BEHÖVER DU EN INSPIRATÖR, PEDAGOG, FÖRELÄSARE, PROCESSLEDARE, FACILITATOR, CURATOR?

Jag håller kortare och längre workshops, driver performativa, deltagardrivna och socialt engagerade projekt, handleder konstnärliga processer, curerar samtal och events, föreläser kring mitt konstnärskap, kring specifika projekt, kring metod och gestaltning.

-Hur skapar man öppna, tillitsfulla och normkritiska rum för dialog?
Hur väcker man intresse och fångar deltagare/publik?
-Hur får man dem att delta, ställa kritiska frågor och tänka utanför ramarna?
-Hur kan man använda konstens språk för att väcka tankar kring samhällsaktuella ämnen?

Frågeställningarna är relevanta i mina konstnärliga projekt och när jag undervisar och tar pedagogiska uppdrag. Jag har genomfört och planerat en mängd olika workshops och projekt för grundskole- och gymnasie- elever, för konststudenter, konferensdeltagare och för deltagare/besökare i mina projekt och utställningar.
Mitt fokus ligger främst på performativa uttryck och rumsliga gestaltningar, där deltagande, dialog och normkritisk blick är grundläggande utgångspunkter.

Sedan 2014 har jag jobbat med projektet The Sustainable woman där jag bjudit in medmänniskor och experter/forskare till samtal, workshops, händelser och events. Under projektets gång har jag arbetat i olika communityn med frågor som rör social och ekonomisk hållbarhet, arbete och mänskligt värde – i deltagardrivna processer tillsammans med konststudenter/andra konstnärer, sommarjobbande ungdomar i, unga vuxna med psykiskt funktionshinder i, med boende och besökare på Frölunda Kulturhus.

Skärmavbild 2017-01-15 kl. 18.04.07
The Sustainable Woman undersöker hållbarheten, livet och drömmarna på solsidan (2016-2017) projekt tillsammans med psykiskt funktionshindrade, i samarbete med Socialtjänsten i Skövde och Skövde konstmuseum.

10.konstsamtal
Paneldiskussion under utställningen Vad vill du ha hjälp med, vad kan du bidra med? på Frölunda Kulturhus (2016)

framsida_intro_arbete
Vad är ett arbete? projekt tillsammans med nio sommarjobbande ungdomar i samarbete med Skövde Konstmuseum (2016).

2012-2014 arbetade jag med projektet MELLAN DIG OCH MIG – Deltagardrivna processer och verk tillsammans med ungdomar. Tillsammans med deltagarna undersökte jag sociala, existentiella, politiska frågor som Vad är frihet för mig – Vad är frihet för dig? Vad är det som är viktigt? Vilka frågor lyfts aldrig till diskussion?

Mellan åren 2009-2016 var jag anställd som projektledare/konstnär för Skapande Skola projekt i en stadsdel i Göteborg. Under denna tid har jag också gjort workshops/museilektioner för bland annat Kulturförvaltningen, Göteborgs Konsthall, Göteborgs Universitet. Jag har varit gästlärare på förberedande utbildningar och högskolor som KV Konstskola, HDK-Steneby, Mullsjö Folkhögskola, hållit föreläsningar kring mitt konstnärskap på bibliotek, konstskolor och konferenser.

Inom ramen för Skapande Skola har jag drivit, projektledat och genomfört projekt, själv och i samarbete med andra kulturarbetare och institutioner. Det har varit korta och längre projekt där eleverna fått en inblick i hela ”kulturproduktionen”; besökt en föreställning/utställning, träffat en konstnär och själva skapat utifrån ett givet tema (som utgått från skolans kursplan – en estetisk lärprocess).

I mitt konstnärliga arbete använder jag pedagogik som metod för att bygga mellanmänskliga relationer och för att uppnå konstnärliga visioner. När jag undervisar, är gästlärare, handledare och workshophållare bygger pedagogiken på syftet som skall uppnås – men alltid utifrån ett kritiskt förhållningssätt och med mina personliga erfarenheter, kompetens och värderingar som fundament.

Jag skräddarsyr workshops, projekt, föreläsningar och events. Tema, teknik, upplägg och tidsåtgång kan varieras och anpassas efter önskemål.
Kontakta mig för mer info.
_________________________________________________________________________

FÖRELÄSNINGAR OCH PERFORMANCE-LECTURES
_________________________________________________________________________

Jag föreläser och gör performance-lectures kring mitt konstnärskap, kring specifika projekt, kring metod och gestaltning, kommunikation, interaktion och deltagardrivna processer.


Pecha Cucha-presentation: Den hållbara kvinnan söker jobb (2014)


Presentation av projektet Mellan dig och mig – deltagardrivna processer och verk (2014)


Performance-lecture Till minne av Syster Monika (2012)

_________________________________________________________________________

WORKSHOPS
_________________________________________________________________________

Performance, text och video
Workshops under ett eller flera tillfällen, en del av dem ledde till offentliga performance, installationer och videoverk.

megafonperformance_verona

frirum6frirum7

frirum1

rosterinat1

digochmig_utställning8

_________________________________________________________________________

text_workshops_hemsida

_____________________________________________________________

HANDLEDNING OCH FEEDBACK
________________________________________________________

Jag handleder studenter på uppdrag av konsthögskolor och förberedande konstskolor, samt coachar konststudenter, andra konstnärer och klienter på The Sustainable Womans feedback-klinik.

11.feedback_utställning_web
________________________________________________________

WORKSHOPS
________________________________________________________

Samtal, intervjuer och diskussioner
De genomförs vid ett tillfälle eller som en del av en längre workshop eller projekt. De har genomförts i kommunala verksamheter, på grundskolor och högskolor, på institutioner och konsthallar, i mitt hem och på offentliga platser.

Skärmavbild 2017-01-13 kl. 15.52.07

frirum9

22.utopiworkshop

IMG_1183_web

18.DSC_0212

IMG_0766_web
________________________________________________________

Iscensatta foton och situationer
frirum10

_DSC7417

Iscensatt foto -vitt papper

frirum5

skor-djävulskärpa

parafras linn fernström
________________________________________________________

Interaktiva och rumsliga installationer

Mellandigochmig_utställning5

7.+framsida installation_kickoff6skärpa
________________________________________________________

Bild och form
Väggmåleri, tittskåp, skuggspelsteater, skulptur, kollektiva målningar och scenografi är exempel på workshops jag gjort inom detta fält.

väggmålning flera personer
Tittskåp - iscensättning resandeprojekt

Monique Wernhamn