Info

KONTAKT
CV

Mitt konstnärliga arbete rör sig mellan bildkonst, scenkonst, deltagardriven konst och pedagogik. Jag arbetar i långa utforskande processer inom en tematik. Det leder ofta till ett stort och omfångsrikt material, som kan ta sig uttryck på många olika sätt. Text, ljud, foto, film, workshops, performance, interventioner och rumsliga installationer. Identitet, kön, frihet, makt, liv och död är återkommande teman som mitt arbete kretsar kring. Jag vill kommunicera, interagera med och ge en fysisk upplevelse hos deltagare/betraktare. Jag laborerar med gränserna mellan rum, publik och aktör. Jag agerar och reagerar på strukturer, normer och orättvisor i samhället. Jag vill integrera konsten i vår vardag, i vår tillvaro. Konsten ser jag som en performativ handling/ gestaltning som griper in i det ”verkliga livet”, i samhället.

Sedan augusti 2014 arbetar jag med projektet THE SUSTAINABLE WOMAN, som undersöker metoder för överlevnad och hållbarhet i livet i. Jag experimenterar med gränserna mellan liv och konst, privat och offentligt, verklighet och fiktion genom att göra mitt eget liv och hem till ett konstprojekt…

Under 2012-2014 arbetade jag i långa fördjupade processer tillsammans med ungdomar. Jag undersökte hur jag tillsammans med deltagare kan skapa öppna, tillitsfulla och normkritiska rum för dialog. I arbetet samarbetade med konst, kultur, ungdoms institutioner; det var också en del av masterutbildningen Contemporary Performative Arts, på Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet.

Jag arbetar i projekt där jag är auteuren och performern och i projekt där jag är konstnärlig ledare, facilitator/ curator. Jag har samarbetat med ungdomar, konstnärer, kulturaktörer, fria grupper och institutioner (Göteborgs Konsthall, Kulturskolan, Atalante, Teater Eksem mfl.). Jag har gjort regi, scenografi, kostym -uppdrag. Jag har hållit många olika typer av workshops för barn, ungdomar och studenter, utvecklat deltagardrivna processer och verk, skapat performance, situationer och rumsliga installationer för utställningsrum, teaterrum, offentligt rum, för plats och kontextspecifika platser.

/Monique Wernhamn
Augusti 2015

Monique Wernhamn