Dialogprojekt: Kulturhus Backaplan

DIALOGPROJEKT: KULTURHUS BACKAPLAN

| ÅR : 2017 | TEKNIK : Process, dialog, workshops | TID: 2 månader |

Projektet är ett dialog och stadsutvecklingsprojekt som initierades av Kulturförvaltningen i Göteborg och Stadsdelen Lundby.
Fem skolklasser deltog i en dialogprocess inför planeringen av ett nytt Kulturhus där jag höll i samtal och workshops.

Eleverna undersökte platsen runt Backaplan med alla sina sinnen i en performativ promenad i workshop 1, vi samtalade och spånade på idéer och iscensatte tankar och idéer i foto och ljud i workshop 2.  Ljudworkshopen leddes av kompositören Fredrik Hagstedt.

Materialet från workshoparna är planerat att bli ett offentligt verk på Backaplan (våren 2018).

”fredagsmys hemma med familjen”

”fängelset”

”snälla och hjälpsamma robotar”

 

-Vad är kultur?
-Vad är ett kulturhus?
-Vad vill barn och unga använda ett kulturhus till?
-Vad gör att en känner sig välkommen till en plats?
-Vad är en trygg plats?
-Vad är en otrygg plats?

 

Monique Wernhamn