The Sustanable Woman undersöker hållbarheten, livet och drömmarna på Solsidan

THE SUSTAINANBLE WOMAN UNDERSÖKER HÅLLBARHETEN, LIVET OCH DRÖMMARNA PÅ SOLSIDAN (del 1 & del 2)

| ÅR : 2016 – 2017 | TEKNIK : Process och dialog- orienterat projekt och performativa handlingar|
| TID: del 1; 2mån & del 2; 4mån
|

Projektet genomförs i samarbete med socialtjänsten i Skövde och Skövde konstmuseum.
Deltagarna i projektet är djuren på solsidan – unga vuxna med psykisk ohälsa.

Skärmavbild 2017-01-13 kl. 15.57.39Djuren åker på solsemester och drömmer sig bort…

Vi möts på en träffpunkt i Skövde för att dela erfarenheter och lyfta tankar kring psykisk ohälsa, kring arbete/arbetsförmåga och mänskligt värde – i en samtid där arbetslinje och ekonomisk tillväxt är rådande. Vi samtalar, diskuterar, undersöker och gestaltar konstnärligt; de egna berättelserna och samhällets (anhöriga, främlingar, myndigheter och politiker) syn på och bemötande av personer med psykisk ohälsa.

Första delen av projektet ledde till kortfilmen Djur är också människor (bildspel t.v.).
Andra delen bygger på samma arbetsmetod som del 1, men med målsättningen att arbeta fram material till en bok kring tematiken (del 2 pågår tom juni 2017).

Skärmavbild 2017-01-09 kl. 15.48.54The Sustainable Woman intervjuar djuren:
-Hur och när insjuknade du? -Hur upplevde du det och hur var omgivningens reaktion? -Vad skulle du behöva för att bli mer välmående? -Hur upplever du kontakten med sjukvård, socialtjänst, försäkringskassa och andra myndigheter? -Har du stött på problem? -Hur ser du på dig själv som sjukskriven/arbetslös och inte i arbete?