Category: Skapande Skola

Parafraser

| TILLKOMSTÅR: 2011 | TEKNIK: iscensättning/installationer/foto | Iscensättningar/installationer/foton av befintliga verk som är satta i en ny kontext. Egna parafraser och parafraser i workshops med konststudenter, skolelever och provpublik. Det…

Skuggspelsteater

| TILLKOMSTÅR: 2009-2011 | TEKNIK: skuggspelsteater, bild och form | Eleverna bygger upp en historia och skapar både 2-dimentionell bild och en scenisk gestaltning med hjälp av skuggor. Upplägget är…

Site specific dans/installation

| TILLKOMSTÅR: 2010 | TEKNIK: dans, installation, musik | Elever åk 9, skapar dans/installation/musik för specifikt rum på skolan. De arbetar med hela den konstnärliga processen; från en idéskapande, gestaltande…
Monique Wernhamn