Om mig

NÄR KONSTEN KÄNNS I KROPPEN, GÅR IN UNDER HUDEN SOM EN FÖRNIMMELSE, EN UPPTÄCKT ELLER ERFARENHET. GÖR DET SOM MUSIK OFTA KAN, FÖRÄNDRA MÄNSKORS SINNESTÄMNING. DÅ ÄR KONSTEN STOR OCH KAN SÄTTA LIVET OCH VÄRLDEN I HELT NYA PERSPEKTIV.

Jag arbetar med interaktiva och gränsöverskridande projekt; iscensättningar, performance och installationer. Jag intresserar mig för de psykologiska och sociala faktorer som gör oss till dem vi är, liksom de strukturer och normer som upprätthåller ideal och hierarkier i samhället.
Under åren 2003-2008 har jag utvecklat och framträtt med alteregot ”Syster
Monika”. Jag har använt mig själv som aktör, då jag behövt en/min kropp för att
iscensätta mina idéer. Jag är framförallt intresserad av den performativa och sceniska gestaltningen, där jag likväl kan fungera enbart som den konstnärliga ledaren. De senaste tre åren har mitt intresse väckts för att upplösa gränserna mellan performance, rum och publik. Av att jobba mer storslaget och scenografiskt med rummet. Av att skapa en föreställning som också fungerar som installation. Där publiken blir en aktiv del av föreställningen och rummet, är med och förändrar, skapar och fullbordar verket.

Tillsammans med egna projekt har jag gjort performance i samarbete med andra
konstnärer och koreografer, gjort scenografi, kostym och illustrationsuppdrag.

Sedan jan 2009 har jag arbetat som projektledare-konstnär (60%) för Skapande Skola projekt i Göteborg (ht-2011 tjänstledig). I arbetet har jag bland annat planerat
och genomfört kulturprojekt i grundskolan, främst med fokus på iscensättningar
(och performativa handlingar). Jag har samarbetat med institutioner, fria grupper och
kulturutövare (Världskulturmuseet, Konstmuseet, Göteborgsoperan, Masthuggsteatern
mfl.), gjort skräddarsydda projekt och projekt baserade på deras utbud.
Jag har också frilansat i andra projekt för skolelever och för konststudenter.

Monique Wernhamn