Quotes

Dö i frid

”Döden som en hyllning till livet” I projektet ställer jag frågor till människor mellan 15-100 år. Människor som på olika sätt har döden närvarande i sitt liv, sin vardag och sitt arbetsliv. Människor som inte alls kommer i kontakt med döden förrän de själva eller någon i ens omgivning råkar ut för allvarlig olycka, sjukdom och/eller går bort.
Monique Wernhamn