Workshop

 

Kategoriarkiv: WORKSHOP

 

Jag har genomfört och planerat ett 30-tal projekt/100-tal workshops främst för högstadieelever, men också för låg och mellanstadieelever, konststudenter och provpublik.

Inom ramen för Skapande Skola har jag drivit, projektledat och genomfört projekt, själv och i samarbete med andra kulturarbetare och instutioner. Det har varit korta projekt och längre projekt där eleverna fått en inblick i hela ”kulturproduktionen”; besökt en föreställning/utställning, träffat en konstnär och själva skapat utifrån ett givet tema (som utgått från skolans kursplan – en estetisk lärprocess).

Workshoparna/projekten ser jag både som en förlängning av min konst­närliga verksamhet, ett led i utvecklingen, där kan jag testa idéer och metoder i olika sammanhang.
Hur väcker man intresse och fångar en publik/elever? Hur får man dem att delta, ställa kritiska frågor och tänka utanför ramarna? Hur kan man använda konstens språk för att väcka tankar kring samhällsaktuella ämnen?

Jag skräddarsyr workshops/projekt efter era önskemål; tema, teknik, upplägg och tidsåtgång kan varieras och anpassas. Kontakta mig för mer info →

Monique Wernhamn