THE SUSTAINABLE WOMAN – DEN HÅLLBARA KVINNAN

THE SUSTAINABLE WOMAN – DEN HÅLLBARA KVINNAN
| TILLKOMSTÅR: augusti 2014 – pågående |
| TEKNIK: researchprocess, performance, samtal, event och experiment |

Följ process och projekt på: https://denhallbarakvinnan.wordpress.com

 
Som konstnär och kvinna – i en patriarkal struktur som bygger på en nyliberal och kapitalistisk logik – upplever Den hållbara kvinnan en konflikt mellan hårt arbete, prestationer och ekonomi och att skapa ett liv som bygger på andra värden; på tid, lust, relationer och välmående.

 

Hur kan en som konstnär/kvinna/människa vara hållbar i samhället idag?
Hur organisera sitt liv – få ihop tillvaron ekonomiskt, socialt, fysiskt och mentalt?
Vad finns det för strategier, möjligheter, alternativ?

 

Projektet undersöker hur en som konstnär/kvinna/människa kan bli hållbar – hitta balansen mellan yrkesliv och privatliv, mellan inre och yttre krav, mellan press och stress, lek och lust. Det utgår ifrån formatet (doku)såpa och byggs upp och utvecklas under projektets gång genom olika episoder (avsnitt/delprojekt). Som huvudperson i alla episoder gör jag mig själv till ett exempel, gör daily-life-performances i kombination med deltagande element/event/performance i mitt hem och på offentliga platser. Jag laborerar med gränserna mellan privat och offentligt, mellan liv och konst och gör mitt eget liv och hem till ett konstprojekt.
Genom performativa uttryck; prövas motståndshandlingar, bjuds det in till samtal och kollektiva undersökningar. För att ifrågasätta ordningen, ge tid för reflektion, och skapa alternativa handlings- och livsutrymmen. Målet är att under projektets gång genomföra 15 episoder där överlevnad och hållbarhet i livet undersöks utifrån delområdena; hälsa, ekonomi, relationer, self-managment.Långsiktigt mål är att framställa och publicera en bok, en dokumentation i bild och text, av de episoder som genomförs under projektets gång.
 
…..

 
Projektet startade med eventet Vad tycker du det är värt? hemma i min lägenhet och fortsätter med Den hållbara flickan flyttar hemifrån, till Frankrike. Under ett residens på PAF (Performing arts forum) i St Erme gör jag under augusti-oktober 2014 research för projektet. Processen kan följas på Instagramkontot: the_sustainable_woman

Från mitten av okt 2014 är Den hållbara kvinnan på residens i Göteborg. Jag tittar på privatliv, vardagsliv och konstnärsliv med nya ögon. Söker jobb, finansiering och sammanhang. För konstnären är ekonomin alltid ett dilemma, med det som utgångspunkt genomfördes performancet Den hållbara kvinnan söker jobb på Pecha Cucha, Park Lane i Göteborg.

 

 

 

Monique Wernhamn