INFO

KONTAKT
CV

ARTIST STATEMENT
Jag skapar rum för möten, lek och allvar, för poesi, utopi och aktivism. Jag jobbar med projekt som griper in i det verkliga livet, i samhället. Med konst som möter människor i vardagen, som bygger på performativa handlingar, deltagande och dialog.

Jag drivs av ett samhällsengagemang och en ilska över de orättvisor jag ser. Jag utforskar människors arbets- och livsvillkor. Hur vi lever och de faktorer, strukturer och makthierarkier som påverkar oss. Jag arbetar i långa undersökande processer. Sedan 2014 med projektet THE SUSTAINABLE WOMAN som utforskar hur en kan bli mer hållbar som människa i ett ohållbart (arbets)samhälle. Jag använder mig själv som material och försökskanin. Jag bjuder in medmänniskor, grupper, kulturaktörer och forskare för att testa strategier, göra motstånd och pröva utopiska idéer. I olika projekt har jag tagit mig an tematiken och samarbetat med communitys, samhälls- och kulturinstitutioner. Tillsammans med nio ungdomar undersöktes arbete och hållbarhet, på deras första betalda jobb. Tillsammans med psykiskt sjuka utforskades psykisk ohälsa, arbete och mänskligt värde när en inte kan bidra till arbetslinjen. I utställningen VAD VILL DU HA HJÄLP MED, VAD KAN DU BIDRA MED? iscensatte jag en alternativ ekonomi och curerade ett program med middagsevent, samtal, workshops.

Jag är intresserad av tvärdisciplinärt (sam)arbete, av hur skilda erfarenheter, fält och kompetenser kan öppna för nya perspektiv och ny kunskap.

I mina senare arbeten undersöker jag mat och dess sociala funktion, med performativa middagar som form och metod. Middagen är en vardaglig handling som människor oavsett social status eller konstintresse kan relatera till. Att äta/laga mat tillsammans kan också vara ett avväpnande sätt att mötas och dela högst personliga berättelser. Mina middagar kan liknas vid en interaktiv föreställning. Rummet är scenen, gästerna aktörerna och jag värdinnan, regissören och scenografen.

Genom konsten ser jag en stor potential för att skapa mellanmänskliga möten där svåra och/eller samhällsangelägna ämnen kan problematiseras. En stor potential för att skapa rum där lärdomar, erfarenheter och förtroenden kan utbytas och förhandlingar ske. Där vi genom konsten kan lyfta på locket, tala om det outtalade och formulera visioner om någonting annat.

//Monique Wernhamn
2020-04-20

Monique Wernhamn