Dialogprojekt: Kulturhus Backaplan

DIALOGPROJEKT: KULTURHUS BACKAPLAN

| ÅR : 2017 | TEKNIK : Process, dialog, workshops | TID: 2 månader |

Projektet är ett dialog och stadsutvecklingsprojekt som initierades av Kulturförvaltningen i Göteborg och Stadsdelen Lundby.

Fem skolklasser och två grupper av seniorer deltog i en dialogprocess inför planeringen av ett nytt Kulturhus, där jag höll i samtal och workshops.

Deltagarna undersökte platsen runt Backaplan med alla sina sinnen i en performativ promenad i workshop 1. Vi samtalade och spånade på idéer och iscensatte tankar och idéer i foto och ljud i workshop 2.  Ljudworkshopen leddes av kompositören Fredrik Hagstedt.

Materialet från workshoparna bearbetas för att bli ett offentligt verk på Backaplan, ”I paradiset rinner inga tårar”.

workshop 1

workshop 2: ”fredagsmys hemma med familjen”

”fängelset”

”snälla och hjälpsamma robotar”

 

-Vad är kultur?
-Vad är ett kulturhus?
-Vad vill barn och unga använda ett kulturhus till?
-Vad gör att en känner sig välkommen till en plats?
-Vad är en trygg plats?
-Vad är en otrygg plats?

 

Monique Wernhamn