Vad vill du ha hjälp med, vad kan du bidra med?

VAD VILL DU HA HJÄLP MED, VAD KAN DU BIDRA MED?

| ÅR : 2016 | TEKNIK : Processorienterad utställning och performativa events |
| TID: 1 månad
|

Jag vill ha hjälp med att bli en mer hållbar människa, och få betalt för allt obetalt arbete jag utför. Vad vill du ha hjälp med?

Utställningen på Frölunda Kulturhus lyfter frågor kring hur vi lever våra liv, kring arbete och mänskligt värde. Den bereder plats att tala om sociala, mellanmänskliga och konstnärliga värden och utbyten.
Utställningen är en pågående process, med olika aktiviteter och events där besökare, inbjudna gäster, experter/forskare, föreningar och rörelser bjuds in att delta, samtala, utbyta tjänster, tips och tankar, testa strategier och alternativa ekonomier. I utställningen får besökaren också ta del av tidigare episoder ur The Sustainable Woman – projektet.

______

UTSTÄLLNING

1.vägg_hjälp_webInteraktiv vägg där du som besökare kan byta tjänster och gentjänster.

2.utställning_hjälpmed_web

8.bildcitat2 ”Den som begär någonting men inte har några pengar är i en kapitalistisk ekonomi lika meningsfull som en fisk” -Nina Björk
”Arbetssamhället är det system som stjäl tid av människor, tid som skulle kunna ägnas åt familj, vänner eller valfri aktivitet” – Roland Paulsen

IMG_3266__________________________________________________________________________________

PUBLIKA EVENT

HOMEPARTY: VAD SKA VI MED MÄNNISKOR TILL?
| Dialog/performtivt event | 60min |

Homeparty/ soppsamtal kring frågeställningen Vad ska vi med människor till?
Människor verkar allt mer bli en olägenhet för det vi kallar samhället; vi är för många och vi är för kostsamma – håller människor på att bli överflödiga i en alltmer ekonomiserad och allt mer automatiserad värld? Stress och utbrändhet är en konsekvens av effektiviseringen i arbetslivet. När vi inte längre behövs och när vi håller på att gå sönder för att upprätthålla t ex samhällsfunktioner, vilken plats, vilka strategier ska vi då hitta för att fortsätta leva och finnas till på ett värdigt sätt? Medverkande i samtalet: Ami Skånberg Dahlstedt, Lena Stark, Seroj Ghazarian, Helena Johansson, Prins Freï av Lorenzburg och The Sustainable Woman.

På bilden har samtalet just avslutats och medverkande och publik fortsätter konversera.

4.homeparty_middag_webIMG_2929______

THE SUSTAINABLE WOMANS FEEDBACK-KLINIK
| performativt event | 60min |

The Sustainable Woman erbjuder en-timmes-konsultationer på bokningsbara tider i utställningen, i utbyte mot en gentjänst som gör henne mer hållbar.
*Feedback-kliniken är ett pågående projekt, hon erbjuder också konsultationer i sitt hem och via skype.

11.feedback_utställning_web____

TSW_citat2_red_____

 ARBETE, GENUS OCH LIVSPUSSLET
| samtal | 90min |

Samtal med Birgitta Jordansson, forskare institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU och Linda Lane, forskare institutionen för socialt arbete, GU .Vilken betydelse har arbete för hur vi organiserar våra liv – både när det gäller lönearbete och det obetalda arbetet i hemmet och samhället? I dialog med besökarna diskuteras arbete och arbetsvillkor för genusarbetsdelning i familjer och för samhället i sin helhet.

9.genussamtal______

VAD SKA VI MED KONSTNÄRER TILL?
| panelsamtal | 90min |

I panelsamtalet diskuterar inbjudna konstnärer och kulturpolitiker konstnärers villkor och livsvillkor, konstnärligt värde och dagens kulturpolitik. Samtalets titel syftar bl a på att kulturinstitutioners budget oftast inte räcker till för att ersätta deltagande konstnärers arbete.
Medverkande i samtalet: , Stina Östberg -konstnär, The Sustainble Woman -konstnär, Jörgen Svensson -konstnär, Mikael Nanfeldt -kulturstrategisk chef, kulturförvaltningen, Göteborgs Stad, Mariya Voyvodova -kulturnämndens ordförande, Göteborgs Stad, Lars Nordströn, förste vice ordförande kulturnämnden, Västra Götaland, Lena Ulrika Rudeke -moderator.
10.konstsamtal