Vad tycker du att det är värt?

VAD TYCKER DU ATT DET ÄR VÄRT?
Del av projektet The Sustainable woman – Den hållbara kvinnan

| TILLKOMSTÅR: 2014 | TEKNIK: Performance/Event |
| TID: 5 timmar |

Under eventet (i konstnärens lägenhet) fick besökare köpa kläder, prylar, mat och konst som de själva fick prissätta, utifrån eget samvete.

Slutsatsen som kunde dras av händelsen var att de sociala och konstnärliga värdena var större än de ekonomiska vinsterna. De andra värdena är svårare att beräkna utifrån ekonomiska termer. Men det var soppa & kärlek…

Inbjudan till event skedde via  facebookevent

IMG_7033

Monique Wernhamn