THE SUSTAINABLE WOMAN 2014-2021

| TILLKOMSTÅR: 2022 | TEKNIK: publikation |
| STORLEK: 224 sidor |

The Sustainable Woman (2014-2021)
©️ Monique Wernhanm 2022

Utgiven av: Konstmuseet i Skövde
Grafisk form: Hanna Bergman

ISBN 978-91-985379-0-1

Projektet har genomförts med stöd av Wilhelm och Martina Lundgrens Understödsfond, Längmanska Kulturfonden, Konstnärsnämnden och Konstmuseet i Skövde.

____________________________________________

Vill du köpa boken?
Boken finns till försäljning på:
-Konstmuseet i Skövde
-Göteborgs Konstmuseum
-Konst/ig Books
-Moderna Museet i Stockholm
-Malmö Konsthall
Den kan också beställas via kontakt med konstnären: wernhamn.monique (at) gmail.com

____________________________________________

Baksidestext:

The Sustainable Woman:

”Spelar det någon roll om jag köper en svensk besprutad gurka eller en ekologisk gurka från Spanien, när mitt liv håller på att rasa samman?…Jag måste börja med mig själv, sen kan jag förändra världen.”

Lever du det liv du vill leva? Är du hållbar?

Läs boken, utför recepten, använd spelkorten och inspireras av hur The Sustainable Woman hanterat sin ohållbara arbets- och livs- situation.

*The Sustainable Woman är alterego och konstprojekt som konstnären Monique Wernhamn arbetat med mellan åren 2014-2021.

____________________________________________

Mer info om boken och projektet:

The Sustainable Woman bygger på mina egna erfarenheter av stress, psykisk ohälsa och prekär arbetssituation och hur jag som konstnär och människa brottas med min egen (o)hållbarhet och ett system jag inte passar in i.

Boken beskriver ett urval av de aktiviteter som skett i projektet The Sustainable Woman mellan åren 2014-2021. Då The Sustainable Woman möter människor i olika situationer för att få inspiration, kunskap och kreativa råd. Till exempel fick hon hjälp av nio ungdomar, på sitt första betalda jobb, att undersöka arbete och hållbarhet. Hon var sin egen lyckas smed och tog hjälp av en PR byrå för att skapa ett varumärke av sitt konstnärskap. Hon bjöd in till middagsevent för att reflektera över hur vi lever våra liv och hur framtiden skulle se ut om gästerna fick drömma fritt. Hon erbjöd konsultationer i utbyte mot gentjänster. Hon lade in sig på ett ayurvediskt sjukhus och mejlade arbetsförmedlingen som gav henne en arbetspsykolog.

 

Denna plansch medföljer i boken och är en del av ett recept.


Boken är ett interaktivt konstverk där The Sustainable Woman kan leva vidare utan min – konstnärens – närvaro. Genom boken kan du som kanske inte tidigare deltagit i hennes utforskningar och eskapader, få en konstupplevelse i hennes anda. Boken är ett konversations- och instruktionsverk där du med hjälp av recept (del 2) och spelkort (del 3) kan diskutera, agera och återskapa händelser i projektet. Samtidigt som du kan inspireras av hur The Sustainable Woman gjort och tänkt när hon angripit sin ohållbara arbets- och livssituation (del 4). På detta sätt hoppas jag väcka tankar kring din egen hållbarhet, samtidigt som du genom lekfulla och aktivistiska recept bjuds in att ta ditt öde i egna händer. Som en ”hjälp” till självhjälp via huskurer du enkelt kan göra själv. Med hjälp av hashtagen #tsw uppmanas du också att dela med dig av dina tankar och tips på sociala medier och samtidigt ta del av andras. I boken finns även fördjupande texter av utomstående skribenter – Ann Ighe, Ann-Charlotte Blomquist Glasberg och Tomas Asplund – som ger kontext till The Sustainable Woman’s tematik och konstnärliga metoder (del 5).

 

 

 

 

 

Monique Wernhamn