The Sustainable Woman skriver om sin livssituation

DEN HÅLLBARA KVINNAN SKRIVER OM SIN LIVSSITUATION
| TILLKOMSTÅR: 2015 | TEKNIK: Text |

Publicerad i tidskriften INDPUT, Institut för psykologi, Köpenhamns Universitet
Nummer 2, December 2015, utgåva 47, tema Hållbarhet

Läs artikeln i e-magasinet eller förstora bilderna genom att klicka på dem.

Monique Wernhamn