Frirummet

FRIRUMMET
| TILLKOMSTÅR
: 2013-2014 | TEKNIK:  dialog, deltagande, relationella och performativa uttryck |

Ett deltagardrivet projekt tillsammans med 5 ungdomar i Göteborg, i samarbete med Kulturskolan i Göteborg och Ungdomsstatsningen Arena 29.

”Jag och fem ungdomar (mellan 16-19år) träffas en kväll i veckan, samt några heldagar under lov och helger mellan september 2013 – februari 2014. Vi fikar. Pratar om vad det innebär att vara ung idag. Vilka frågor som är viktiga för dem. -Vi pratar aldrig om vad frihet är, våra drömmar… Några säger att de inte har svar. Jag säger att de inte behöver veta. Att alla svar är rätt. Vi bygger tillit och förtroende för att våga. Göra uppgifter. Dela med sig. Skapa verk där de själva deltar med sina tankar, erfarenheter och kroppar. Vi fördjupar de frågeställningar som är mest intressanta. Sen gestaltar vi konstnärligt genom text, foto, film, ljud, installation, performance.”


frirum1

frirum7

 

*Frirummet är också en del av utvecklingsprojektet ”Samtidskonst”, med syfte att utveckla samtidskonst som ämne i Kulturskolans verksamhet (pågick under 2013, med utvecklingsmedel från Göteborgs Stad). Under höst 2012- vår 2013 skedde research och uppstart av projektet, för att knyta samarbeten, hitta lokal, träffa ungdomar i referensgrupp, göra workshops på fritidsgårdar i Göteborg, marknadsföra av projektet etc.

PROCESSEN
Kan följas på bloggen:
http://vadinnebardetattvaraungidag.wordpress.com
Och tas del av i masteruppsatsen:
MELLAN DIG OCH MIG – Deltagardrivna processer och verk tillsammans med ungdomar

Vad innebär det att vara ung idag?

 

DOKUMENTATION från uppgifter under våra träffar

frirum2frirum5 frirum6frirum3 frirum8 frirum9 frirum10 frirum11

Monique Wernhamn