The Sustainable Woman undersöker hållbarheten, livet och drömmarna på Solsidan, del 2

THE SUSTAINANBLE WOMAN UNDERSÖKER HÅLLBARHETEN, LIVET OCH DRÖMMARNA PÅ SOLSIDAN (del 2)

| ÅR : 2017 | TEKNIK : Process och dialog- orienterat projekt, performativa handlingar, foto, text, ljud | TID: 4mån |

Projektet genomförs i samarbete med socialtjänsten i Skövde och Skövde konstmuseum. Deltagarna i projektet är djuren på solsidan – unga vuxna med psykisk ohälsa.

Vi möts på en träffpunkt i Skövde för att dela erfarenheter och lyfta tankar kring psykisk ohälsa, kring arbete/arbetsförmåga och mänskligt värde – i en samtid där arbetslinje och ekonomisk tillväxt är rådande. Vi samtalar, diskuterar, undersöker och gestaltar konstnärligt; de egna berättelserna och samhällets (anhöriga, främlingar, myndigheter och politiker) syn på och bemötande av personer med psykisk ohälsa.

Andra delen bygger på samma arbetsmetod som del 1, men här arbetade vi mot jobba fram material till en bok.

 

 

_________________________________________________________________
DJUREN INTERVJUAR KOMMUNPOLITIKER

Vad får du för tankar när du hör ”psykakuten”?
Vad tänker du om personer som är inlagda på ”psyket”?
Anser du att psykiskt sjuka är de svagaste i samhället?
Vad krävs för att förbättra psykiatrin? Vad skulle du kunna göra?
Vilken fråga skulle du vilja ställa till en person med psykisk ohälsa?

_________________________________________________________________

 

Monique Wernhamn