Den sista måltiden

DEN SISTA MÅLTIDEN

| ÅR : 2017 | TEKNIK : Dialog, performance, event |
|TID: 3dagar
|

Den sista måltiden är ett tre-dagars-middags-event som genomfördes på Galler 54 i Göteborg. Verket är en dialogisk och performativ händelse som pågår och utvecklas under flera dagar, både konceptuellt och gestaltningsmässigt. Tillsammans med inbjudna gäster lagar vi mat, äter, socialiserar och samtalar kring vad som är hållbart, viktigt, meningsfullt, meningslöst, lustfullt och roligt i livet. Vad som inte bara är att överleva utan också att leva. Varje middag hade sina specifika frågeställningar, sin rumsliga gestaltning och på vilket sätt deltagare och publik kunde interagera.

Till processen bjöd jag in vänner/kollegor att vara medskapare av verket; Martin Ofersson, Mania Teimouri, Jennifer Caneva, Ann-Marie Martensson, Cha Blasco, Kristina Meiton, Astrid Askberger mfl.

_________________________________________________________________

Middag 1: DEN SISTA MÅLTIDEN
Hur skulle ditt himmelrike vara – om du inte behövde tänka på morgondag och konsekvenser?
Gästerna bjuds in till en dekadent middag och fest, galleribesökare kan delta i festen, tjuvlyssna och interagera i samtalen och läskas av maten.

_________________________________________________________________

Middag 2: ÅTERFÖDELSEN

Har du fått några lärdomar från ditt föregående liv som du tar med dig till ditt nya liv? Hur vill du leva detta nya liv?
Gästerna bjöds in till pånyttfödelse och återuppbyggnad, vi lagade mat tillsammans utifrån ingredienser som gästerna tagit med sig, vi åt vår första måltid och började genom samtal att forma framtiden. Besökarna kunde ta del av eventet via en videoprojektion från utsidan av galleriet.

_________________________________________________________________

Middag 3: FORMANDET AV FRAMTIDEN
Vad har vi tagit med oss, vad lämnar vi bakom oss? Hur fortsätter vi formandet av livet och framtiden?
Galleribesökarna bjöds in att dricka te, äta rester, begrunda spåren av den sista måltiden och återfödelsen och forma framtiden utifrån frågeställningar som gästerna under middag 2 formulerat.
_________________________________________________________________

Monique Wernhamn