Ett skepp kommer lastat

ETT SKEPP KOMMER LASTAT

| TILLKOMSTÅR: 2015 | TEKNIK: utställningsdesign – konceptutveckling av interaktiv och rumslig gestaltning |
-Hur kan besökarna bjudas in att delta och lämna avtryck i utställningen? -På vilket sätt kan detta gestaltas rumsligt för att de ska vilja delta?

Jag fick i uppdrag att utveckla den interaktiva delen i Jon Geibs utställning Ett skepp kommer lastat på Frölunda Kulturhus, samt vara bollplank i konceptutveckling och gestaltningen av den övergripande utställningsidén.

Monique Wernhamn