Performance-Lecture: Till minne av Syster Monika *2004 +2009

PERFORMANCE-LECTURE: TILL MINNE AV SYSTER MONIKA *2004 +2009
| TILLKOMSTÅR: 2012 | STORLEK: 20min |

Performance-lecture på Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet
Till minne av Syster Monika är en presentation av mig som konstnär. Vart jag kommer ifrån, vart jag befinner mig och inom vilket fält jag vill verka. Hur jag arbetar och vad jag vill undersöka. Iscensättningen var ett försök att exemplifiera och visualisera mitt förhållningssätt och de metoder jag är använder och är intresserad av att utforska i masterarbetet; Människor som deltagare i process och verk. Det privata kontra det allmängiltiga. Verkligheten och fiktionen. Sårbarheten och risktagandet. Kommunikationen och interaktionen. Tematiken och samhällskritiken.

Den är gjord specifikt för sin kontext, för lärare och studenter på Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet.


”Syster Monika gav mig en kropp att gömma mig bakom. Hon gav mig en roll att
paketera mina tankar och åsikter i. Hon gav mig en karaktär att förhålla mig till. Syster Monika gav mig en frihet som till slut blev ett fängelse.”

tillminneavsystermonika_front


Monique Wernhamn