I PARADISET RINNER INGA TÅRAR


**Projektet – process och verk – ingår som fallstudie i Jonathan Giebs avhandling ”Critical indirectness as a design approach in participatory practice, som han disputerade med (feb 2020) från Chalmers, Arkitektur/Stadsutveckling.

I PARADISET RINNER INGA TÅRAR

| ÅR: 2018 / installerat 2023 | TEKNIK: Foto, collage |
| STORLEK: 6,38m x 2.48m / 3,12m x2,48m|

Detta offentliga verk är ett fotomontage gjort av iscensatta bilder. Verket är tryckt på plexiglas och installerat på Backaplan i Göteborg.

Bilderna skapades under workshops med barn och seniorer i dialogprojektet Kulturhus Backaplan 2017.
Fem skolklasser och två grupper av seniorer deltog i en dialogprocess inför planeringen av ett nytt Kulturhus, där jag höll i samtal och workshops. Deltagarna undersökte platsen runt Backaplan med alla sina sinnen i en performativ promenad. Vi samtalade och spånade på idéer och iscensatte tankar och idéer i foto och ljud. Bilderna och deltagarnas svar på frågor som: Vad är en trygg/otrygg plats? Vad gör att du känner dig välkommen till en plats? är detta verk baserat på.

Monique Wernhamn