MELLAN DIG OCH MIG – Deltagardrivna processer och verk tillsammans med ungdomar

mellandigochmig_560aFrån en träff med ungdomarna i Frirummet, hemma i mitt kök.

PERFORMANCE-LECTURE: MELLAN DIG OCH MIG
| TILLKOMSTÅR: 2014 | STORLEK: 30min |

Examination och presentation av två års arbete med deltagardrivna processer och verk.

Glashuset Valand, Göteborgs Universitet, 2014

MASTERUPPSATS: MELLAN DIG OCH MIG
| TILLKOMSTÅR: 2014 | Ladda ner PDF

MELLAN DIG OCH MIG

MELLAN DIG OCH MIG – DELTAGARDRIVNA PROCESSER OCH VERK TILLSAMMANS MED UNGDOMAR
| TILLKOMSTÅR: 2012-2014 | TEKNIK: Research, process, dialog, deltagande, relationella och performativa uttryck |


Arbetet består av 3 olika projekt:
TAL TILL FOLKET – Megafonperformance på en balkong över ett torg
FRIRUMMET
MELLAN DIG OCH MIG – Röster som rör sig över gränser

I arbetet har jag haft flera samarbetsparter: Göteborgs Konsthall, Kulturskolan i Göteborg, Ungdomssatsningen Arena 29, Burgårdens Utbildningscentrum. Arbetet är också en del av masterutbildningen Contemporary Performative Arts på Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet, som jag avslutade våren 2014.

Abstrakt från masteruppsats:
”Jag har undersökt hur vi, konstnär och deltagare, tillsammans kan skapa öppna, tillitsfulla och normkritiska rum för dialog, där vi tar oss an sociala, politiska och existentiella frågor som; Vad är frihet för mig – Vad är frihet för dig? Vad är det som är viktigt? Vilka frågor lyfts aldrig till diskussion?

Projektet handlar om att sätta tankar, erfarenheter och kroppar (min egen, deltagarens och betraktarens) i relation till varandra och till den plats och kontext de befinner sig i. Om att skapa ett vidgat perspektiv, där allas röster är viktiga och får ta plats. Det handlar om hur vi kan mötas i en kollektiv process för att gemensamt skapa och gestalta konstnärligt genom performativa uttryck. Ett verk där de är deltagare/aktörer och jag konstnärlig ledare.

Jag har samtidigt undersökt om deltagardrivna projekt är en bra förutsättning för att skapa gestaltningar som har en kritisk potential, som inte bara blir en ”feel-good-upplevelse” för dem som deltar, ett instrument för att lösa sociala problem eller vara ett verktyg för lärande.

I arbetet prövar jag om deltagardrivna performativa gestaltningar är ett sätt att borra sig in i den verkliga världen – i kroppen på människor och det system som vi verkar under, utan att konstnärlig intention, etik och estetik kompromissas bort.”


 

Monique Wernhamn