Blog

Intervjuer kring döden

”Döden som en hyllning till livet”
I projektet ställer jag frågor till människor mellan 15-100 år.
Människor som
på olika sätt har döden närvarande i sitt liv, sin vardag och sitt arbetsliv.
Människor som inte
alls kommer i kontakt med döden förrän de själva eller någon i ens omgivning råkar ut för allvarlig olycka, sjukdom och/eller går bort.

Vill du också vara med och besvara på mina frågor?
Jag kommer att samla in svar under hösten och våren (2012). Alla svar är anonyma.
Hämta frågeformulär om döden: doc /pdf

Tack för de otroligt generösa och personliga svar som jag hittills har fått ta del av!

Monique Wernhamn