Blog

På gång…

Under hösten påbörjade jag masterutbildningen Contemporary Performative Arts, på Högskolan för Scen och Musik, Göteborgs Universitet. Där ska jag utveckla utveckla metoder för att arbeta med ”Community-art”-baserade projekt, utveckla min roll som konstnärlig ledare och under de kommande åren göra mer omfattande installations performance – verk, i både offentligt rum, scenrum och gallerirum.

Utgångspunkten tar jag i projektet: ”Vad innebär det att vara ung idag?”
Kortfattad projektbeskrivning:
Konstnär, ungdomar och andra kulturaktörer möts i en forskande, kreativ och demokratisk process. Vi undersöker sociala, existentiella och politiska frågor, utifrån ovanstående frågeställning. Målet är att skapa en performance/installation där ungdomar deltar med sina erfarenheter i processen och som aktörer i verket. En process och ett verk som kommunicerar och interagerar med omvärlden, som inte väjer för det tabubelagda, för det som bränns och det som skaver.
Projektet kommer vara ett samarbete mellan mig, Kulturskolan Örgryte-Härlanda, samt andra institutioner i Göteborg.

Monique Wernhamn