WORKSHOPS

WORKSHOPS
| TEKNIK: samtidskonst och performativa uttryck  |
| TILLKOMSTÅR: 2009-2014 |
STORLEK: från 1 tillfälle – till längre projekt |

Jag har genomfört och planerat en mängd olika workshops och projekt för grundskole- och gymnasie- elever, för konststudenter och provpublik. Framförallt med fokus på performativa uttryck och rumsliga gestaltningar, med deltagande, dialog och normkritisk blick som grundläggande utgångspunkter.

Mellan 2012-2014 har jag arbetet med projektet MELLAN DIG OCH MIG – Deltagardrivna processer och verk tillsammans med ungdomar. I projektet har jag undersökt och utvecklat metoder för att arbeta med deltagardrivna processer och verk, för att skapa öppna, tillitsfulla och normkritiska rum för dialog.

Sedan 2009 är jag anställd som projektledare/konstnär för Skapande Skola projekt på Kulturskolan Örgryte-Härlanda, under denna tid har jag också gjort workshops/musielektioner för bland annat Kulturförvaltningen i Göteborg, Göteborgs Konsthall och Göteborgs Universitet.
Inom ramen för Skapande Skola har jag drivit, projektledat och genomfört projekt, själv och i samarbete med andra kulturarbetare och institutioner. Det har varit korta projekt och längre projekt där eleverna fått en inblick i hela ”kulturproduktionen”; besökt en föreställning/utställning, träffat en konstnär och själva skapat utifrån ett givet tema (som utgått från skolans kursplan – en estetisk lärprocess).

Workshoparna/projekten ser jag både som en förlängning av min konst­närliga verksamhet, ett led i utvecklingen där kan jag testa idéer och metoder i olika sammanhang och som en integrerad del av min praktik, som i projektet MELLAN DIG OCH MIG.

Hur väcker man intresse och fångar en publik/deltagare? Hur får man dem att delta, ställa kritiska frågor och tänka utanför ramarna? Hur kan man använda konstens språk för att väcka tankar kring samhällsaktuella ämnen?

Jag skräddarsyr workshops/projekt efter önskemål; tema, teknik, upplägg och tidsåtgång kan varieras och anpassas. Kontakta mig för mer info.

Monique Wernhamn