Gallerier

Parafraser

| TILLKOMSTÅR: 2011 | TEKNIK: iscensättning/installationer/foto | Iscensättningar/installationer/foton av befintliga verk som är satta i en ny kontext. Egna parafraser och parafraser i workshops med konststudenter, skolelever och provpublik. Det…

Installation på torg

| TILLKOMSTÅR: 2010 | TEKNIK: performance/installation | | STORLEK: på bilden ca 10x10m | Verket är en undersökning av hur man kan skapa en platsspecifik, rumslig och interaktiv installation/föreställning på offentlig…
Monique Wernhamn