Blog

A diary in pictures

| TILLKOMSTÅR: 2010 | TEKNIK: performance, dans, installation |
|STORLEK: 25min |

Ett interaktivt collage i samarbete med dansaren Pia Nordin, som utmanar och tänjer på gränsen mellan aktör och publik, objekt och subjekt, aktiv och passiv.

Det handlar om relationer, om livet, den ”ryggsäck” vi bär med oss, det ”paket” vi förpackas i. De sociala koder/normer vi påverkas av. Det hemliga, det intima och det förbjudna. Två karaktärer undersöker detta tillsammans med sin publik. I förhållande till barnet och den vuxna, individen och gruppen, det privata och samhället.

Vi har jobbat med dubbla budskap och olika betydelser; symboliskt, tematiskt och i val av material. Tex. Är dockan i paketet mitt barn, min livmoder? Mitt liv, min barndom? Ett nytt liv? Plasten som material återkommer genomgående som ett visuellt och värdeladdat element; att förpacka med, att förpackas i, att dansa bakom, att kvävas av, att binda ihop, att snurra in sig i, att leda publiken med…Bottna kulturfestival, Gerlesborgs Konsthall, Gerlesborg 2010

Monique Wernhamn