Blog

Iscensatt foto – kärlek och relationer

| TILLKOMSTÅR: 2009 | TEKNIK: foto, iscensättning |

Elever åk 8, dramatiserar och förmedlar känslor och relationer genom foto.
diskussion runt bilderna

Monique Wernhamn