Blog

Skuggspelsteater

| TILLKOMSTÅR: 2009-2011 | TEKNIK: skuggspelsteater, bild och form |

Eleverna bygger upp en historia och skapar både 2-dimentionell bild och en scenisk gestaltning med hjälp av skuggor.
Upplägget är gjort med olika teman i klasser från åk 4-9.Monique Wernhamn