Etikett: Monique Wernhamn

På gång hösten 2013

*  ”Vad innebär det att vara ung idag?” Projektet handlar om att spegla och ge plats åt unga människors tankar kring livet, samhället och världen idag 2013. -Under hösten träffar…

Dö i frid

”Döden som en hyllning till livet” I projektet ställer jag frågor till människor mellan 15-100 år. Människor som på olika sätt har döden närvarande i sitt liv, sin vardag och sitt arbetsliv. Människor som inte alls kommer i kontakt med döden förrän de själva eller någon i ens omgivning råkar ut för allvarlig olycka, sjukdom och/eller går bort.
Monique Wernhamn