Blog

Iscensättning

Uttrycksbärande kläder – ett inlägg i samhällsdebatten
| TILLKOMSTÅR: 2004 |TEKNIK: iscensättning/foto | STORLEK: 40x50cm |

Iscensättningen av en “karriärdräkt”, en “vardagsdräkt” och en “idealdräkt” är en fortsättning av projektet “Uttrycksbärande kläder-ett inlägg i samhällsdebatten” som var mitt kandidatarbete från HDK-Steneby (2003).

En karriärskvinna. En vardagskvinna. En idealkvinna. De utgör olika roller vi har, vill ha eller förväntas ha. Med vår klädsel förstärker vi vår identitet och ger koder till vår omvärld. Oavsett hur vi klär oss blir vi betraktade utifrån vårt kön, liksom om vi befinner oss på arbetet, i affären eller i baren.

Performance

Utställningen “Vi tycker om män”, Bildkällar´n, Falköpings kulturhus 2004

Monique Wernhamn