(Svenska) Undervisning, workshops, föreläsningar

(Svenska)

BEHÖVER DU EN INSPIRATÖR, PEDAGOG, FÖRELÄSARE, PROCESSLEDARE, FACILITATOR, CURATOR?

Jag håller kortare och längre workshops, driver performativa, deltagardrivna och socialt engagerade projekt, handleder konstnärliga processer, curerar samtal och events, föreläser kring mitt konstnärskap, kring specifika projekt, kring metod och gestaltning.

Jag arbetar med performance, dialoger och rumsliga installationer, med text, foto och film, som tar utgångspunkt i en specifik tematik eller frågeställning. Jag bygger koncept, jobbar performativt och normkritiskt, med deltagande och interaktion, med värderingar och perspektiv.
Jag har genomfört och planerat en mängd olika workshops och projekt för grundskole- och gymnasie- elever, för konststudenter och deltagare/publik i mina konstnärliga projekt, som frilansande konstnär och i mitt tidigare arbete som projektledare/konstnär för Skapande Skola.

Sedan 2012 har jag arbetat i processorienterade och deltagardrivna projekt tillsammans med olika communityn – barn, unga, psykiskt funktionshindrade, konststudenter, boende i visst område – i samarbete med konstinstitutioner och kommunala verksamheter. Det två senaste projekten är: Ett dialog och stadsutvecklingsprojekt kring ”Kulturhus Backaplan” (2017) tillsammans med skolklasser, som initierats av Kulturförvaltningen i Gbg och Stadsdelen Lundby. (Foto och ljud från denna process kommer att bli ett offentligt verk på Backaplan under 2018.) Tillsammans socialtjänsten i Skövde och Skövde Konstmuseum arbetade jag i ett projekt med psykiskt funktionshindrade för att lyfta frågor kring psykisk sjukdom/ohälsa, arbete och mänskligt värde när en inte är en del av arbetssamhället (2016-2017). Detta arbete ledde till en kortfilm, till sociala experiment, texter, iscensatta foton, intervjuer, samt ett underlag till en utställning/bok.

I mitt konstnärliga arbete använder jag pedagogik som metod för att bygga mellanmänskliga relationer och för att uppnå konstnärliga visioner. När jag undervisar, är gästlärare, handledare och workshophållare bygger pedagogiken på syftet som skall uppnås – men alltid utifrån ett kritiskt förhållningssätt och med mina personliga erfarenheter, kompetens och värderingar som fundament.
_____

Skärmavbild 2017-01-15 kl. 18.04.07
The Sustainable Woman undersöker hållbarheten, livet och drömmarna på solsidan (2016-2017) projekt tillsammans med psykiskt funktionshindrade, i samarbete med Socialtjänsten i Skövde och Skövde konstmuseum.

10.konstsamtal
Paneldiskussion under utställningen Vad vill du ha hjälp med, vad kan du bidra med? på Frölunda Kulturhus (2016)

framsida_intro_arbete
Vad är ett arbete? projekt tillsammans med nio sommarjobbande ungdomar i samarbete med Skövde Konstmuseum (2016).
_____

Mellan åren 2009-2016 var jag anställd som projektledare/konstnär för Skapande Skola projekt i en stadsdel i Göteborg. Inom ramen för detta arbete har jag drivit, projektledat och genomfört projekt, själv och i samarbete med andra kulturarbetare och institutioner. Det har varit korta och längre projekt där eleverna fått en inblick i hela ”kulturproduktionen”; besökt en föreställning/utställning, träffat en konstnär och själva skapat utifrån ett givet tema (som utgått från skolans kursplan – en estetisk lärprocess).

Som frilansande konstnär har jag gjort workshops/museilektioner för bland annat Kulturförvaltningen, Göteborgs Konsthall och Göteborgs Universitet. Varit gästlärare på förberedande utbildningar och högskolor som KV Konstskola, HDK-Steneby, Mullsjö Folkhögskola, hållit föreläsningar kring mitt konstnärskap på bibliotek, konstskolor och konferenser. Jag har handlett konststudenter och ger regelbundet feedback och är samtalspartner i andra konstnärers processer.

Jag skräddarsyr workshops, projekt, föreläsningar och events. Tema, teknik, upplägg och tidsåtgång kan varieras och anpassas efter önskemål.
Kontakta mig för mer info.
_________________________________________________________________________________________

FÖRELÄSNINGAR OCH PERFORMANCE-LECTURES
_________________________________________________________________________________________

Jag föreläser och gör performance-lectures kring mitt konstnärskap, kring specifika projekt, kring metod och gestaltning, kommunikation, interaktion och deltagardrivna processer.


Presentation av projektet Mellan dig och mig – deltagardrivna processer och verk (2014)

2012-2014 arbetade jag med projektet MELLAN DIG OCH MIG – Deltagardrivna processer och verk tillsammans med ungdomar. Tillsammans med deltagarna undersökte jag sociala, existentiella, politiska frågor som Vad är frihet för mig – Vad är frihet för dig? Vad är det som är viktigt? Vilka frågor lyfts aldrig till diskussion?

_________________________________________________________________________________________

WORKSHOPS
_________________________________________________________________________________________

Performance, text och video
Workshops under ett eller flera tillfällen, en del av dem ledde till offentliga performance, installationer och videoverk.

megafonperformance_verona

frirum1

rosterinat1

digochmig_utställning8

_________________________________________________________________________________________

Sorry, this entry is only available in Swedish.

Monique Wernhamn