Blog

Köp ett nytt (kravmärkt) liv, del 2

| TILLKOMSTÅR: 2008 | TEKNIK: performance, text, ljud | STORLEK: 20 min |

Livsfabriken bakar nya liv efter dina önskemål. Performancet är en fortsättning av verket ”Köp ett nytt (kravmärkt) liv, del 1”. Projektet handlar om människan som produkt, om våra krav, val och önskningar om hur vi vill vara och leva våra liv. Det både uppmuntrar till och ifrågasätter kommersialism, liksom det kan vara ett inlägg i debatten kring genmanipulerade människor.

Likt en flygvärdinna/demostratös följer hon instruktionsljudet och visar upp tänkbara ingredienser (egenskaper) för det nya livet. Hon lägger i riktiga ingredienser, blandat med armar och ben från dockor och bakar ett svart, könlöst, psykotiskt, intensivt, musikaliskt, muskulöst och enbent liv… Texten avslöjar för och nackdelar med att välja de olika egenskaperna. Köparen väljer sedan fritt från ett beställningsformulär de egenskaper hon/han vill att det nya livet skall få.

Atalante, Göteborg 2008. Kulturhuset Fregatten, Stenungsund 2008.
Museum Anna Nordlander, Skellefteå 2008

Monique Wernhamn