Blog

Syster Monikas fashionshow

| TILLKOMSTÅR: 2004 | TEKNIK: performance | STORLEK: 8min |

En karriärskvinna. En vardagskvinna. En idealkvinna. De utgör olika roller vi har, vill ha eller förväntas ha. Med vår klädsel förstärker vi vår identitet och ger koder till vår omvärld. Oavsett hur vi klär oss blir vi betraktade utifrån vårt kön, liksom om vi befinner oss på arbetet, i affären eller i baren.
Strukturer, normer och ideal upprätthålls i vårt samhälle på olika sätt. Syster Monika och hennes vänner skruvar till dem, vänder på dem och ställer könet på sin spets.

Iscensättning av kläderna | foto


Atalante, Göteborg 2004, 2005
Sveriges konstföreningar; Textilseminariet ”TEXTIL 2005”, Göteborg

Monique Wernhamn