Blog

Tittskåp – iscensättning resandeprojekt

| TILLKOMSTÅR: 2011 | TEKNIK: bild och form, iscensättning |

Elever i åk 6 skapar en fiktiv resa. De formger olika destinationer till ett land som scenografi i ett tittskåp och ”besöker” /iscensätter sin resa genom en skapad karaktär.

 


Monique Wernhamn