Blog

Installation på torg

| TILLKOMSTÅR: 2010 | TEKNIK: performance/installation |
| STORLEK: på bilden ca 10x10m |

Verket är en undersökning av hur man kan skapa en platsspecifik, rumslig och interaktiv installation/föreställning på offentlig plats, där publik/åskådare integreras och hjälper till att bygga upp verket. Med hjälp av enkla material som tejp och snöre skapas avgränsningar och öppningar för individen och gruppen. Publikens privata ägodelar som skor, solglasögon får en betydelsebärande funktion i skapande av identitet, av mitt och ditt.

Installationen byggdes upp på torg i Berlin, 2010

Monique Wernhamn