Blog

Det är så här i livet förstår du, ibland så är det svårt.

| TILLKOMSTÅR: 2011 | TEKNIK: workshop; rumslig installation |
| STORLEK: 3 heldagar / rum15x12m2 |

Workshopen var en kickoff för fem studenter på Textil-kläder-formgivning, HDK-Steneby, och resulterade bla. i detta verk.
Uppgift: Rummet skall bli en installation. Skapa er berättelse i rummet och iscensätt det. Sätt kroppen i relation till rummet. Låt antingen ni själva eller publiken bli en del av iscensättningen.

Workshop & verk är ett exempel på hur gränser mellan installation/performance/publik kan upplösas.


installation under arbete…

Publiken tar av sig skorna och kryper in i installationen. Där hörs sorl av röster som läser högt från de uppklistrade tidningsväggarna.

Monique Wernhamn