Blog

Iscensatt foto – vitt papper

| TILLKOMSTÅR: 2011 | TEKNIK: workshop, foto, iscensättning |

Studenter Textil-kläder-formgivning HDK-Steneby

Monique Wernhamn