Blog

Nytt år, nya utmaningar

* 2015  startade med performancet 3780 i samarbete med konstnären Camilla Boström, som visades  på 13 Festivalen (4 januari) på Konstepidemien i Göteborg.

—–

* Efter att varit tjänstledig i två år, är jag under våren tillbaka på deltid som projektledare/konstnär för Skapande Skola projekt i Göteborg. I arbetet administrerar, utvecklar och genomför  jag kulturprojekt/workshops/estetiska lärprocesser i grundskolan, samt involverar andra konstnärer, kulturaktörer och institutioner.

—–

* Under våren påbörjas arbetet med produktionen Föräldraskapet av Teater Eksem (planerad premiär april 2015). Tillsammans med koreografen Pia Nordin leder jag det konstnärliga arbetet (med huvudfokus på rumslig och performativ gestaltning). Vi konceptutvecklar, håller workshops, repetitioner och skapar visuell gestaltning tillsammans med skådespelarna i Teater Eksem.

Barbie agg

—–

* The sustainable woman – Den hållbara kvinnan
Projektet startades upp i augusti 2014 och har utvecklats under hösten genom offentliga event, presentationer och researcharbete under residens på PAF (Performing Art Forum) i St Erme, Frankrike och i min lägenhet i Göteborg. Fyra episoder av projektet har genomförts:
#1 Den hållbara kvinnan bjuder in till eventet: Vad tycker du det är värt? #2 Den hållbara kvinnan flyttar hemifrån, till Frankrike. #3 Den hållbara kvinnan på residens i Göteborg. #4 Den hållbara kvinnan söker jobb. Under våren kommer jag att arbeta med dokumentation och gestaltning av episod #1-4, liksom research och vidareutveckling av kommande episoder.
Arbete och uppdrag under våren ligger till grund för nya episoder; #5 Den hållbara kvinnan brödjobbar i kommunal verksamhet. #6 Den hållbara kvinnan undersöker föräldraskapet.

—–

Monique Wernhamn